premie

Det det koster å ha en forsikring.

Du betaler med jevne mellomrom.