praktisk erfaring

Praktisk erfaring
betyr at folk har lært å gjøre noe
gjennom å gjøre det mange ganger.