poliklinikk

Dagtilbud på sykehus for undersøkelse,
behandling og kontroll.