personvernregler

Personvernreglene er en tekst som sier
hvordan en webtjeneste beskytter
og bruker dine personlige data.

Les alltid personvernreglene
før du registrerer deg
for en webtjeneste.