pensum

Kunnskaper og ferdigheter du må ha
for å ta eksamen i et fag.