pensjonist

En som får pensjon fordi han er 67 år
eller eldre
eller fordi han er ufør.