påtalemyndighet

De som bestemmer om det skal bli en rettssak.

Aktor er påtalemyndighet i en rettssak.