Søk
Close this search box.

pasientrettigheter

Loven om pasient- og brukerrettigheter sier

hvilke rettigheter du har som pasient.

Du har rett til å klage om ikke loven blir fulgt.