pårørende

Familie.

Har du ikke famillie kan en venn
eller verge være pårørende.

Pårørende blir varslet
hvis du blir utsatt for en ulykke
eller innlagt på sykehus.