paragraf

Tegn som viser til punkter i lover og bestemmelser.