pantsette

Levere inn en verdifull ting for å få låne penger.

Den du leverer til kalles en pantelåner.