pacemaker

Et lite apparat som blir operert inn i kroppen
og får et sykt hjerte til å virke som det skal.