overvåkingsprosessen

Det som skjer når
noen ser deg
og passer på deg.