overprøving

Ny vurdering av en søknad.

Etter at en søknad er behandlet,
har du rett til å be andre se om avgjørelsen er riktig.