overgrepssaker

Det som skjer
når noen misbruker deg.