overgang

Retten til å betale mindre
hvis du bytter fra tog til buss
innen 90 minutter.