øremerket

Penger som skal brukes til bestemte ting
og ikke noe annet.