opptjening

Oversikt over hvor mye du har tjent i en periode.

Vi snakker om opptjening i forbindelse med pensjon.