oppnevning

En person får en oppgave
eller stilling.