oppnevnelsen

Når en får en oppgave
eller en stilling.