oppnevne

Velge ut en som skal hjelpe deg når du trenger det.

For eksempel en verge.