operasjon

Kirurgisk inngrep i kroppen
for at du skal bli frisk.