omstendighetene

Ting som skjer
som påvirker
det du holder på med.