omsorgslønn

Penger du får
når du pleier
og hjelper
noen som ikke kan klare seg selv.

Gjør du dette,
kan du søke om omsorgslønn.