omkostninger

Det det koster å lage
eller gjøre noe.