offentlig støtte

Penger fra stat,
fylke
eller kommune.

Politiske partier
har rett til offentlig støtte.