observatør

En person som er på besøk på et møte
for å høre
og se
hva de gjør på møtet.