nødmeldetjeneste

Den du melder til
når du trenger øyeblikkelig hjelp.

Du kan for eksempel ringe 110,
112
eller 113.