nettsted

Et nettsted er flere nettsider sammen.

For eksempel,
Rådgivningsgruppens nettsider.

Internettside med bestemt adresse.