netikette

Netikette er regler for hvordan du skal oppføre deg på internett
og hvordan du bruker internett på en trygg måte.

Netikette kalles også en nettetikett eller en nettetikett.