nedsatt funksjonsevne

Det at du ikke klarer ting.

Du trenger ekstra hjelp
for å klare deg i samfunnet.