NAV

Ny Arbeids- og Velferdstjeneste.

Du har rett til å få hjelp fra NAV når det gjelder arbeid,
helse,
bolig
og økonomi.