nærliggende

Det som ligger nær deg.

Nærmeste forklaring.