næringsliv

Kjøp og salg.

Å lage noe,
produsere noe.

Økonomisk virksomhet.