myndighet

De som bestemmer i samfunnet.

Vi har statlige,
fylkeskommunale
og kommunale myndigheter.