mulkt

Bot.

Penger du må betale
for eksempel
for å ha parkert galt.