mottaker

Mottaker er personen som mottar en melding.