mordkommisjonen

Utvalg av politifolk.

De som undersøker om det er begått et mord.

Gruppen kalles Kripos.