mord

Drap.

Ta liv.

En som dreper kalles en morder.