moral

Oppfatning av rett og galt.

Tanken som ligger bak
og styrer handlingene våre.