monarki

Kongedømme.

Land som har konge som øverste overhode.