monark

Konge
eller Dronning
som regjerer i et monarki.