moms

Avgift på alle varer du kjøper.

Moms er forkortelse for meromsetningsavgift.