modem

Et modem er en enhet
som man kan koble til en eldre datamaskin
hvis du vil koble den til internett.
Modemet sender informasjon fra datamaskinen til Internett
og mottar informasjon fra internett til datamaskinen.
Det finnes forskjellige typer modemer.

Modemet kan være en løs enhet
som man har ved siden av datamaskinen på bordet.
Modemet kan også bygges inn i datamaskinen.
I dag kan man også koble datamaskinen til internett på andre måter,
for eksempel via et trådløst nettverk eller et USB-modem.