misbruke

Å gjøre noe galt i forhold til en annen.

Brukes ofte om voldtekt.

En som er misbrukt har rett til å få hjelp.