midlertidig bolig

Et sted du bor en kort stund.

Hvis du ikke har noe sted å bo,
skal kommunen hjelpe deg med midlertidig bolig.