Menneskerettskonvensjonen

Regler som beskytter rettigheter og frihet.

Gjelder i alle land som er medlem av FN.