menneskerett

Rettighetene alle mennesker har.

De står i FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheter.