Søk
Close this search box.

meldeplikt

Plikt til å gi beskjed.

Du må melde fra til NAV
om at du fremdeles er arbeidssøker,
eller om du har fått jobb.