medvirkning

Er med på å gjøre noe.

Det handler om å være med på å bestemme over egne mål i livet
og hvordan hjelpen skal være.

Å få mene noe og bli hørt
om ting som gjelder meg.

Være med på å bestemme
over eget liv
og hvordan hjelpen skal være.